Prawo do zwrotu

 

 

Prawo do zwrotu

Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (dowód zakupu, rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamowienia adres. Zamówiona usługa dostępu do informacji edukacyjnych (w formie tekstowej, audio lub wideo) zostaje udostępniona Klientowi w momencie zarejestrowania sprzedaży. Głównym obiektem obrotu Sprzedającego jest usługa dostępu do informacji edukacyjnych.


Sprzedajacy ponosi odpowiedzialnosc przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodnosci towaru lub usługi z umowa zgodnie z art. 10 Ustawy o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.


W okresie dziesieciu dni od dostarczenia zamowionego towaru, Klient ma prawo do odstapienia od umowy bez podania przyczyn, według ogolnych zasad wynikajacych z przepisow dotyczacych zawierania umow na odległosc. Sprzedajacy w ciagu pięciu dni dokona zwrotu pieniedzy wraz z należnymi odsetkami. Zgodnie z ustawa zwrotowi nie podlegaja produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Zgodnie z ustawą nie podlegają jej również usługi, które zostały, za zgodą Klienta, rozpoczęte przed upływem 14 dni.


W przypadku rezygnacji z usługi, która została rozpoczęta za zgodą Klienta przed upływem 14 dni od terminu nabycia, Sprzedający uznaje prawo Klienta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zwracana kwota może zostać pomniejszona o koszta obsługi przelewu i nie będzie powiększana o odsetki ustawowe. Za zgodę Klienta na rozpoczęcie korzystania z usługi uznaje się pobranie przez klienta plików niezbędnych do skorzystania z niej. Wyłączone z tej oferty są wszelkie usługi wymagające fizycznej obecności Klienta (m.in. coaching, udział w szkoleniach na żywo).