Warunki dostawy

Warunki dostawy

Dostawa elektroniczna

Większość oferty Mindstore dostępna jest w formie elektronicznej dostawy. Po dokonaniu zakupu klienci otrzymają adresy umożliwiające pobranie odpowiednich materiałów i/lub dostęp do materiałów wideo przetrzymywanych online.

 

W przypadku usługi dostępu do informacji edukacyjnych, zakup usługi gwarantuje klientowi dostęp do usługi przez okres minimum jednego roku kalendarzowego. Po tym terminie, w przypadku usług dostępnych online, takich jak nagrania wideo, jeśli nastąpiłyby problemy z dostępnością do materiałów, Mindstore udostępni Klientom adres, z którego przez minimum 45 dni będą mieli możliwość pobrania wykupionych nagrań.