Regulamin Mindstore.pl

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego (ChangeMakers Artur Król, ul. Smocza 26/93, 01-041 Warszawa). W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

REGULAMIN

1. Sklep Mindstore.pl jest prowadzony przez firmę:
ChangeMakers Artur Król
ul. Smocza 26/93
01-041 Warszawa
NIP: 959-158-00-62, REGON: 292820426,
nr wpisu do ewidencji: 453706
KONTO BANKOWE: 72 1050 1025 1000 0091 4386 6268
oraz
Self Beata Rzepka-Król
ul. Gwiaździsta 25/100
01-651 Warszawa
NIP: 564-161-34-89 , REGON: 141856080 ,
nr wpisu do ewidencji: 489249
KONTO BANKOWE: 38 1050 1025 1000 0091 4374 0877
dalej określane „Sprzedajacym”.

2. Kupujacym moze byc pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

3. Zamowienia mozna składac 24 godziny na dobe.

4. Zawarcie umowy nastepuje z chwilą złozenia zamowienia przez Klienta. Realizacja zamowien płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

5. Zakupiony towar wraz z wybranym przez Klienta dokumentem sprzedaży (dowód  zakupu, rachunek) jest wysyłany wybranym przez Klienta przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamowienia adres. Zamówiona usługa edukacji korespondencyjnej (w formie tekstowej, audio lub wideo) zostaje udostępniona Klientowi w momencie zarejestrowania sprzedaży. Głównym obiektem obrotu Sprzedającego jest usługa edukacji korespondencyjnej.

6. Sprzedajacy ponosi odpowiedzialnosc przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodnosci towaru lub usługi z umowa zgodnie z art. 10 Ustawy o szczegolnych warunkach sprzedazy konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

7. W przypadku niezgodnosci towaru lub usługi z umowa, pismo okreslajace niezgodność oraz oczekiwania dotyczace sposobu realizacji zobowiazania, nalezy przesłać na adres Sprzedajacego.

8. W okresie czternastu dni od dostarczenia zamowionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogolnych zasad wynikających z przepisów dotyczacych zawierania umów na odległość. Sprzedający w ciagu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

Zgodnie z ustawa zwrotowi nie podlegaja produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Zgodnie z ustawą nie podlegają jej również usługi, które zostały, za zgodą Klienta, rozpoczęte przed upływem 14 dni.

9. W przypadku rezygnacji z usługi, która została rozpoczęta za zgodą Klienta przed upływem 14 dni od terminu nabycia, Sprzedający uznaje prawo Klienta do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że zwracana kwota może zostać pomniejszona o koszta obsługi przelewu i nie będzie powiększana o odsetki ustawowe. Za zgodę Klienta na rozpoczęcie korzystania z usługi uznaje się pobranie przez klienta plików niezbędnych do skorzystania z niej. Wyłączone z tej oferty są wszelkie usługi wymagające fizycznej obecności Klienta (m.in. coaching, udział w szkoleniach na żywo).

10. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedajacego wyrazone sa w polskiej walucie i sa cenami brutto (zawieraja podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

11. Przedstawiona przez Sprzedajacego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczecia rokowan (zgodnie z art. 71 k.c.).

12. Sprzedajacy zobowiazuje sie do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawa o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podajac przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedajacemu wyraza zgode na ich przetwarzanie przez Sprzedajacego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili mozliwosc wgladu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

 

13. W przypadku usługi dostępu do informacji edukacyjnych, zakup usługi gwarantuje klientowi dostęp do usługi przez okres minimum jednego roku kalendarzowego. Po tym terminie, w przypadku usług dostępnych online, takich jak nagrania wideo, jeśli nastąpiłyby problemy z dostępnością do materiałów, Mindstore udostępni Klientom adres, z którego przez minimum 45 dni będą mieli możliwość pobrania wykupionych nagrań.
 

14. Zadne z postanowien niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie moze byc rowniez w ten sposob interpretowane, gdyz w przypadku niezgodnosci jakiejkolwiek czesci regulaminu z obowiazujacym prawem Sprzedajacy deklaruje bezwzgledne podporzadkowanie sie i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

15. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci beda powiadomieni droga elektroniczna (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejsciem w zycie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

16. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostepna dla Klienta w zakładce regulamin (http://www.mindstore.pl/content/3-regulamin-mindstorepl). W trakcie realizacji zamowienia oraz w całym okresie opieki posprzedazowej Klienta obowiazuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamowienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

17. Sprzedajacy zapewnia Klientowi poprawnosc działania sklepu internetowego w nastepujacych przegladarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczosci poziomej powyzej 1024 px. Uzywanie oprogramowania firm trzecich majacych wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalnosc przegladarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari moze miec wpływ na poprawne wyswietlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalnosci sklepu mindstore.pl, nalezy je wszystkie wyłaczyc.

18. W niektórych witrynach internetowych Mindstore.pl można napotkać pliki cookie. Są to małe pliki tekstowe, które witryna wysyła do komputera użytkownika w celu rejestracji jego aktywności online. Pliki cookie mogą być wykorzystywane w celu umożliwienia lepszej personalizacji witryn internetowych, udoskonalenia określonych aspektów ich wykorzystania oraz rejestracji działań prowadzonych online. Obsługę tych plików można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje witryn internetowych mogą przestać być dostępne.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje sie odpowiednie obowiazujace przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sad własciwy miejscowo i rzeczowo.

Wersja 1.0 (Warszawa, 1.04.2013)